044-119758

044-119995

pcshsbr@pcshsbr.ac.th

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาววีรีย์วัลย์ ขันโอฬาร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตัวแทนจังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 4 การแข่งขันกีฬาเพาะกาย โมเดลฟิสิคและแอธเลติคฟิสิค เยาวชนหญิง การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39 ราชบุรีเกมส์ จังหวัดราชบุรี

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาววีรีย์วัลย์ ขันโอฬาร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตัวแทนจังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 4 การแข่งขันกีฬาเพาะกาย โมเดลฟิสิคและแอธเลติคฟิสิค เยาวชนหญิง การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39 ราชบุรีเกมส์ จังหวัดราชบุรี

     ขอแสดงความยินดีกับ นางสาววีรีย์วัลย์ ขันโอฬาร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ตัวแทนจังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 4 การแข่งขันกีฬาเพาะกาย โมเดลฟิสิคและแอธเลติคฟิสิค เยาวชนหญิง การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 39 ราชบุรีเกมส์ จังหวัดราชบุรี

แชร์บทความนี้