044-119758

044-119995

pcshsbr@pcshsbr.ac.th

ขอแสดงความยินดี กับนักเรียน ที่ผ่านเข้ารอบนำเสนอผลงาน และได้รับทุนพัฒนาผลงาน 3,000 บาท การประกวดโครงงานนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 26 (YSC 2024) ศูนย์ประสานงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ขอแสดงความยินดี กับนักเรียน ที่ผ่านเข้ารอบนำเสนอผลงาน และได้รับทุนพัฒนาผลงาน 3,000 บาท การประกวดโครงงานนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 26 (YSC 2024) ศูนย์ประสานงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

   ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนที่เข้าประกวดโครงงานของนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์ ครั้งที่ 26 (YSC 2024) ศูนย์ประสานงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ที่ผ่านเข้ารอบนำเสนอผลงาน และได้รับทุนพัฒนาผลงาน 3,000 บาท จำนวน 13 โครงการจากผลงานที่ได้รับคัดเลือก 45 โครงการ

แชร์บทความนี้