044-119758

044-119995

pcshsbr@pcshsbr.ac.th

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสมพิศ ผาดไธสง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านวิชาการ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARD ระดับชาติ ครั้งที่ 11

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสมพิศ ผาดไธสง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านวิชาการ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARD ระดับชาติ ครั้งที่ 11

     โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสมพิศ ผาดไธสง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทอง รองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยม ระดับมัธยมศึกษาขนาดกลาง ด้านวิชาการ รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. OBEC AWARD ระดับชาติ ครั้งที่ 11

แชร์บทความนี้