044-119758

044-119995

pcshsbr@pcshsbr.ac.th

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการ โอลิมปิกวิชาการ สอวน.ภูมิศาสตร์ ค่ายที่ 2

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการ โอลิมปิกวิชาการ สอวน.ภูมิศาสตร์ ค่ายที่ 2

   ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่ผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมโครงการ โอลิมปิกวิชาการ สอวน.ภูมิศาสตร์ ค่ายที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565 ศูนย์มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

แชร์บทความนี้