044-119758

044-119995

pcshsbr@pcshsbr.ac.th

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่ได้รับรางวัลการนําเสนอโครงงานนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ 2 ประจําปีการศึกษา 2565 The 2nd PCSHS Science Symposium 2022

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่ได้รับรางวัลการนําเสนอโครงงานนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ 2 ประจําปีการศึกษา 2565 The 2nd PCSHS Science Symposium 2022

      ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ที่ได้รับรางวัลการนําเสนอโครงงานนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ 2 ประจําปีการศึกษา 2565 The 2nd PCSHS Science Symposium 2022

📣รายงานผลการแข่งขันโครงงานในงาน “The 2nd PCSHS Science Symposium 2022” ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย นครศรีธรรมราช ผลการแข่งขันดังนี้

🥇รางวัลเหรียญทอง รวม 5 เหรียญ
🥈รางวัลเหรียญเงิน รวม 5 เหรียญ
🥉รางวัลเหรียญทองแดง รวม 3 เหรียญ

———–
แบ่งเป็นสาขาและประเภทได้ดังนี้

1. สาขาฟิสิกส์และดาราศาสตร์
👉🏻ประเภทบรรยายไทย = เหรียญเงิน🥈
👉🏻ประเภทบรรยายอังกฤษ = เหรียญเงิน🥈
👉🏻ประเภทโปสเตอร์ = เหรียญทอง🥇

2. สาขาเคมีและวัสดุศาสตร์
👉🏻ประเภทบรรยายไทย = เหรียญทองแดง🥉
👉🏻ประเภทบรรยายอังกฤษ = เหรียญทอง🥇
👉🏻ประเภทโปสเตอร์ = เหรียญเงิน🥈

3. สาขาชีววิทยา
👉🏻ประเภทบรรยายไทย = เหรียญทอง🥇
👉🏻ประเภทบรรยายอังกฤษ = เหรียญเงิน🥈
👉🏻ประเภทโปสเตอร์ = เหรียญทอง🥇

4. สาขาคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยี
👉🏻ประเภทบรรยายไทย = เหรียญทองแดง🥉
👉🏻ประเภทบรรยายอังกฤษ = เหรียญทอง🥇
👉🏻ประเภทโปสเตอร์ = เหรียญเงิน🥈

5. สาขาคณิตศาสตร์
👉🏻ประเภทบรรยายไทย = เข้าร่วม
👉🏻ประเภทบรรยายอังกฤษ = ไม่ส่งผลงานเข้าร่วม
👉🏻ประเภทโปสเตอร์ = เหรียญทองแดง🥉

6. สาขาวิศวกรรม
— ไม่ส่งผลงานเข้าร่วม —

แชร์บทความนี้