044-119758

044-119995

pcshsbr@pcshsbr.ac.th

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ในการสอบแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 19

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ในการสอบแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 19

     ขอแสดงความยินดีกับ นายณัฐชัย ชัยดี นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ จากศูนย์ สอวน. สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง ในการสอบแข่งขันชีววิทยาโอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 19 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อวันที่ 10-13 พฤษภาคม พ.ศ. 2565

     ขอขอบพระคุณคณาจารย์ทุกคน ผู้ปกครอง และผู้สอนทุกท่าน ที่ร่วมกันสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านชีววิทยา ขอขอบคุณครับ

แชร์บทความนี้