044-119758

044-119995

pcshsbr@pcshsbr.ac.th

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 4

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 4

     ขอแสดงความยินดี กับ นายเนติธร จองโพธิ์ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ จากศูนย์ภูมิศาสตร์โอลิมปิก สอวน. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้รับรางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันภูมิศาสตร์โอลิมปิกระดับชาติ ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 8 – 13 พฤษภาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีผู้เข้าร่วมแข่งขัน จำนวน 101 คน ได้รับรางวัลเหรียญทอง 10 คน , เหรียญเงิน 21 คน , เหรียญทองแดง 29 คน
     ขอขอบพระคุณคณาจารย์โรงเรียนทุกโรงเรียน ผู้ปกครอง และผู้สอนทุกท่าน ที่ร่วมกันสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ทางด้านภูมิศาสตร์ 👍

แชร์บทความนี้