การแข่งขัน Tsuyama Robocon 2021 รูปแบบออนไลน์ กับทีมนักเรียนประเทศญี่ปุ่น

Tsuyama Robocon 2021

       12 ธันวาคม 2564 ทีมนักเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ เข้าร่วมการแข่งขัน Tsuyama Robocon 2021 รูปแบบออนไลน์ กับทีมนักเรียนประเทศญี่ปุ่น โดยทีมหุ่นยนต์ของโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ได้ร่วมมือกันวางแผน ออกแบบ และพัฒนาร่วมกับ National Institute of Technology, Tsuyama ในรูปแบบสาธิตการแข่งขัน ซึ่งภารกิจในปีนี้คือ “หุ่นยนต์ทำความสะอาด” โดยมีทีมจากประเทศไทย จีน และญี่ปุ่น เข้าร่วมการแข่งขัน

     โดยนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน ประกอบด้วย
               นายสาริศ บุญเฟรือง ชั้น ม.4
               นายชนะศึก ไชยศร ชั้น ม.4
               นาย ณัฐวีร์ แนวกำพล ชั้น ม.5
               นาย ปัณณรุจน์ ปิติประวัติพงษ์ ชั้น ม.5
               นายปิยังกูร สารภาค ชั้น ม.6

     ครูผู้ควบคุมทีม
               นายสกลเกียรติ ขันทอง

แชร์บทความนี้