pccbr_banner
Previous
Next

ติดตามข้อมูลข่าวสาร งานรับนักเรียน ได้ที่ >>

pcshsbr

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

      โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ( Princess Chulabhorn Science High School Buriram) เดิมชื่อ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ (โรงเรียนวิทยาศาสตร์ภูมิภาค) (Princess Chulabhorn’s College Buriram) เป็นโรงเรียนสหศึกษา รับนักเรียนประเภทประจำ สังกัดกรมสามัญศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ (ในขณะนั้น) ปัจจุบันสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา บุรีรัมย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี     เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมายุครบ 3 รอบ วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2536

0
จำนวนนักเรียน
0
นักเรียน ม.ต้น
0
นักเรียน ม.ปลาย
0
จำนวนนักเรียนต่อห้อง

ขอแสดงความ ยินดี

ปฎิทินวิชาการ

จดหมายข่าว แคแสด

ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนที่ได้รับโล่รางวัลโครงการนักประดิษฐ์หุ่นยนต์รุ่นเยาว์และการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์หุ่นยนต์และเทคโนโลยี ครั้งที่ 7 : Kamalasai AI Robotics Thailand Championship #7
อ่านต่อ »

ประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์

ประกาศ เรื่อง รายชื่อลำดับสำรองผู้ที่เรียกรายงานตัวและยืนยันสิทธิ์การเข้าเรียน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 3)
อ่านเพิ่มเติม »
ประกาศ เรื่อง รายชื่อลำดับสำรองผู้ที่รายงานตัวและยืนยันสิทธิ์การเข้าเรียน โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (รอบที่ 2)
อ่านเพิ่มเติม »
  • วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  • คณิตศาสตร์
  • ภาษาไทย
  • ภาษาต่างประเทศ
  • สังคมศึกษาฯ
  • การงานอาชีพ
  • ศิลปะ
  • สุขศึกษาและพลศึกษา

ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ เลขที่ 299 หมู่ 2 ถนนพรเทพมงคล ตำบลสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 31150

Powered by ICT PCSHSBR